Campagne UNICEF Lëtzebuerg

Campagne UNICEF – Aktioun Porte-à-Porte

 

D’ Gemeng Fréiseng informéiert, dat d’UNICEF dëst Woch mat senger, Porte-à-Porte Campagne weiderfiert, dëst selbstverständlech am Respekt vun de Gestes barrières.

Bei dëser Campagne ginn Aarbechter vun der UNICEF bei d’Leit schellen, fir se iwwert hier Aarbecht z’informéieren an hinnen d’Geleeënheet ze ginn sech anzeschreiwe fir reegelméissegen Donateur vun hierer Organisatioun ze ginn. Dëst ass eng speziell Zäit vir jiddereen, ma et ass awer esou datt dës Campagne vir d’UNICEF enorm wichteg ass. Se sinn op hier reegelméisseg Spender ugewise vir hier Aarbecht fir d’Kanner iwwerhaapt kënnen ze maachen, dëst virun allem an enger weltwäiter Krisesituatioun wéi där heiten.

All déi néideg Mesure ginn geholl, vir d’Sécherheet vum Public an den Aarbechter ze garantéieren. Folgend Moossname goufen en place gesat:

  • D’Aarbechter hunn en Teppech vun 2 m dobäi, dee si bei der Hausdier ausrulle fir ze weisen datt sie den néidegen Ofstand anhalen;
  • Si hunn Masken un an Desinfektiounsmëttel derbäi.

Fir datt den Donateur seng Domiciliatioun ka validéieren, huet en bis elo ëmmer misse vun Hand op dem Tablett ënnerschreiwen. Fir de Kontakt op e Minimum ze reduzéieren, huet den Donateur elo 2 Méiglechkeeten:

  • Entweder kritt en e Verifizéierungsscode per SMS geschéckt, deen en dem Mataarbeschter gëtt vir esou direkt an ouni Kontakt seng Domiciliatioun z’aktivéieren.
  • Wann den Donateur dëst net wëll oder ka maachen, bleift nach ëmmer d’Méiglechkeet, mat sengem Stëft op der Tablett z’ënnerschreiwen. An deem Fall gëtt d’Tablett virdrun desinfizéiert.

Weiderhi sinn och d’allgemeng Informatioune gülteg, wéi een en Aarbechter vun der UNICEF kann identifizéieren:

  • Si huelen zu kengem Zäitpunkt boer Suen,
  • Si kënne sech mat engem Badge ausweisen an hu Kleeder mam Numm a Logo vun der UNICEF un,
  • D’Inscriptioun gëtt iwwert eng Tablett gemaach an net op Pabeier.

Fir wéider Informatiounen oder Umierkunge steet d’UNICEF Iech selbstverständlech zur Dispositioun.

Dernière modification le 25.01.2022

Des articles de la même catégorie

Travaux de voirie dans la rue Hoënerwee à Hellange

Travaux de voirie dans la rue Hoënerwee à Hellange

Travaux de voirie dans la rue Hoënerwee à Hellange Dans le cadre des aménagements extérieurs du parc de recyclage et de l'atelier communal à Hellange, des travaux seront réalisés dans la rue "Hoënerwee". L'accés au parc de recyclage / atelier communal se fera via le...

lire plus