Summer Aktivitéiten 2023 / Activités d’été 2023

Summer Aktivitéiten 2023 / Activités d’été 2023

CYCLE 1

Ofwiesslungsräich Vakanzaktivitéiten, organiséiert vun der Gemeng Fréiseng an Zesummenaarbecht mat de Servicer vum Grupp Elisabeth, fir all d’Kanner aus der Gemeng. D’Aktivitéiten vum Cycle 1 gi wärend den 2 Wochen an a ronderëm d’Maison Relais organiséiert.

Opgepasst: Maison Relais ass wärend den Aktivitéiten zou! Kanner, déi normalerweis an der Maison Relais ageschriwwe sinn, mussen dann an den Aktivitéiten ugemellt ginn! D’Umeldungen sinn obligatoresch a lafen iwwert MAISON RELAIS Fréiseng.

******

Les activités d’été sont de retour! La commune de Frisange, en collaboration avec les services du groupe Elisabeth, organiseront une large panoplie d’activités pour tous les enfants de la commune. Les activités du cycle 1 seront organisées sur le site de la Maison Relais de Frisange.

Attention: La Maison Relais est fermée pendant les activités d’été. Les enfants doivent être obligatoirement inscrits aux activités d’été auprès de la Maison Relais de Frisange.

CYCLE 2-4

Ofwiesslungsräich Vakanzaktivitéiten, organiséiert vun der Gemeng Fréiseng an Zesummenaarbecht mat de Servicer vum Grupp Elisabeth, fir all d’Kanner aus der Gemeng. D’Aktivitéiten vum Cycle 2-4 fannen wärend den 2 Wochen um Site « Am Seitert » zu Uespelt statt. Den Transport aller-retour op de Site ass vun der Maison Relais aus organiséiert.

Opgepasst: Maison Relais ass wärend den Aktivitéiten zou! Kanner, déi normalerweis an der Maison Relais ageschriwwe sinn, mussen dann an den Aktivitéiten ugemellt ginn! D’Umeldungen sinn obligatoresch a lafen iwwert MAISON RELAIS Fréiseng.

******

Les activités d’été sont de retour! La commune de Frisange, en collaboration avec les services du groupe Elisabeth, organiseront une large panoplie d’activités pour tous les enfants de la commune. Les activités du cycle 2-4 seront organisées sur le site « Am Seitert » à Aspelt. Le transport aller-retour vers le site est organisé par la Maison Relais.

Attention: La Maison Relais est fermée pendant les activités d’été. Les enfants doivent être obligatoirement inscrits aux activités d’été auprès de la Maison Relais de Frisange.

Dernière modification le 08.05.2023

Des articles de la même catégorie

Nationalfeierdag – Fête nationale 2023

Nationalfeierdag – Fête nationale 2023

Nationalfeierdag - Fête nationale 2023 Le Collège des Bourgmestre et échevins et le Conseil Communal de Frisange ont l'honneur de vous inviter aux festivités de la Fête Nationale, qui auront lieu jeudi, le 22 juin à partir de 19h00 à Aspelt. ****** Der Schöffen- und...

lire plus
Aller au contenu principal