Ensemble contre le gaspillage alimentaire.

Nous sommes antigaspi, et vous?

Un tiers des aliments produits à l’échelle mondiale sont gaspillés! En même temps, près d’un milliard de personnes dans le monde souffrent toujours de la faim. À la lumière de ces faits, il semble évident que nous devons agir.

Voilà pourquoi le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a lancé sa campagne « Ensemble contre le gaspillage alimentaire« .

Vous trouverez toutes les informations ainsi que les règles d’or pour lutter contre le gaspillage alimentaire sur le site antigaspi.lu, comme par exemple les règles d’or pour ranger correctement le frigo: *) Antigaspi – Règles d’or frigo

* * * * *

1/3 vun alle Liewensmëttel, déi weltwäit produzéiert ginn, ginn ewechgehäit! Gläichzäiteg awer leide bal 1 Milliard Mënschen op der Welt nach ëmmer Honger. Mat dëse Fakte virun Aa schéngt et evident, datt mer mussen handelen.

Dofir huet de Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung seng Campagne « Zesumme géint d’Liewensmëttelverschwendung » lancéiert.

Dir fannt all d’Informatiounen a Rotschléi fir e responsabelen Ëmgang mat Liewensmëttel um Site antigaspi.lu, wéi z.B. d’gëlle Reegele fir de Frigo richteg anzeraumen: *) Antigaspi – Règles d’or frigo

 

 

Dernière modification le 27.04.2022

Des articles de la même catégorie

Pride Week 2022

Pride Week 2022

Pride Week 2022 D'Gemeng Fréiseng ass eng LGBTIQ+ Freedom Zone. Dat heescht, datt eist Duerf d'Rechter vun den LGBTIQ+ Leit an d'Realitéite vun hirem Liewen an der Gemengepolitik berücksichtegt an d'Gläichheet vun alle Leit bewosst fördert. Diskriminatioun an...

lire plus
Amnesty International: Campagne porte à porte

Amnesty International: Campagne porte à porte

Amnesty International: Campagne porte à porte Nous vous informons de la prochaine campagne de recrutement de donateurs de Amnesty International en porte à porte du 4 au 9 juillet 2022, qui se déroulera à Frisange et Hellange. Leur équipe sera présente entre 11h00 et...

lire plus